Менеджменттің біріктірілген жүйесі

/Менеджменттің біріктірілген жүйесі
Менеджменттің біріктірілген жүйесі2018-01-15T10:46:34+06:00

«Трест Средазэнергомонтаж» АҚ менеджментінің біріктірілген жүйесі келесі стандарттар бойынша сертификатталған және олардың талаптарына сәйкес келеді:

СТ ҚР ИСО 9001-2009 «Сапа менеджментінің жүйесі. Талаптар» (№ KZ.7500947.07.03.00429 бекітілген үлгісіндегі сертификат);

Менеджменттің біріктірілген жүйесі

ҚР ИСО 14001-2006 «Экологиялық менеджмент жүйесі. Талаптар» (№ KZ.7500947.07.03.00430 сәйкестік сертификаты);

Менеджменттің біріктірілген жүйесі

СТ ҚР OHSAS 18001-2008 «Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі. Талаптар» (№ KZ. 7500947.07.03.04012 сәйкестік сертификаты).

Менеджменттің біріктірілген жүйесі

Жоғарыда аталған стандарттар базасында менеджменттің біріктірілген жүйесі талаптарын сақтау Компанияға келесілерге мүмкіндік береді:

  1. Жүзеге асырылып жатқан жобалардың сапасын ұдайы жақсартуға мүмкіндіктер ашу және оларды уақытылы бағалау;
  2. Өз қызметінің қоршаған ортаға тигізетін негативті ықпалын төмендету;
  3. Нысандарда жұмыстарды орындау барысында қызметкерлер қауіпсіздігін қамтамасыз ететін еңбек шарттарын жетілдіру;
  4. Компания қызметінің қолданыстағы процесстерін оңтайландыру.